Love Me Forever / Asiatic Music - Teng Teresa / Enka
  LP
  CD
  DVD

Teng Teresa

Love Me Forever

Love Me Forever1. Love Me Forever

2. Tian Wai Tian Shang Tian Wu Ya

3. Yan Lei Zhong De Ai

4. Wu Lun Jin Xiao Huo Ming Tian

5. Xue Di Shang De Hui Yi

6. Xiang Ai Ru Wang Xi

7. Wu Qing Huang Di You Qing Ren

8. Bu Zhao Hen Ji

9. Huang Hun Li

10. Shi Ai Geng Mei Hao

11. Duo Qing De Mei Gui

12. Liang Ye

13. Bie Li

14. Yuan Xiang Ren

15. Xin Li Duo Qing Song

16. Jia Ru Meng Er Shi Zhen DeNew
Ishihara Yujiro
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri
Ishikawa Sauri

Copyright © 2005   mailto: